VPRA
Image default
Zakelijk

Arbeidsongeval voorkomen met deze tips

Jaarlijks raakt er binnen bedrijven nog steeds een te groot aantal werknemers gewond door ongevallen op het werk. Het voorkomen en leren van hoe ze ontstaan moet daarom ook hoge prioriteit krijgen. Een ongeval op het werk heeft grote gevolgen voor de werkgever, maar ook voor de werknemer. Het is daarom belangrijk om als werkgever dit risico zo laag mogelijk te houden en de schade te beperken. In deze blog geven we je een aantal tips om arbeidsongevallen te voorkomen. 

Verzekering

Je wilt er natuurlijk alles aan doen om een arbeidsongeval te voorkomen op de werkvloer. Helaas is dit niet altijd mogelijk, maar juist in zulke situaties is het ontzettend belangrijk om een verzekering te hebben die de schade (gedeeltelijk) dekt. De exacte details en maximale bedragen verschillen namelijk per verzekeraar en polis bij de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Maar ook de verzuimverzekering is populair én belangrijk. Een van de meest gestelde vragen is daarom ook; wat kost een verzuimverzekering? Zo’n verzekering is maatwerk en hangt af van de omvang van het bedrijf, mogelijke risico’s en de hoeveelheid personeel. Het is erg lastig om hier een vast bedrag aan te koppelen. Wij raden daarom aan om onafhankelijk advies aan te vragen. 

Veilige werkplek

Als werkgever moet je altijd zorgen voor goede arbeidsomstandigheden voor alle medewerkers. De werknemers moeten duidelijke instructies krijgen omtrent veilig werken. Sommige werkgevers kiezen ervoor om een preventiemedewerker aan te stellen. Deze creëert o.a. een gezonde werkplek voor iedereen. Een gezonde werkhouding houdt dus ook in dat je de werkzaamheden op een verantwoorde manier uitvoert, zodat het risico op lichamelijke letsels of klachten wordt verminderd. 

Communiceer

Communiceren is en blijft één van de belangrijkste onderdelen van een veilige werkplaats. Het is belangrijk dat de werknemers op de hoogte zijn van alle maatregelen, voorlichtingen en instructies. Daarnaast is het ook gebruikelijk om de medewerkers de ruimte te geven om de benodigde opleidingen te volgen voor een veiliger werksysteem. Dit is natuurlijk vanzelfsprekend, maar we zien het nog te vaak gebeuren dat deze onderdelen niet worden besproken op de werkvloer. Communiceer deze duidelijk! 

Zorg voor de juiste middelen

Werkgevers moeten er alles aan doen om de werknemers te beschermen. Dat betekent dus ook dat zij moeten zorgen voor goede werkmiddelen, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen. Als werknemers risicovol werk doen, zoals bijvoorbeeld in de bouw, dan is het de bedoeling dat er kwalitatieve veiligheidshelmen, brillen en schoenen beschikbaar zijn. Op deze manier beperk je namelijk de schade van een arbeidsongeval. Het is natuurlijk niet mogelijk om arbeidsongevallen voor 100% te voorkomen, maar met deze tips heb je er in ieder geval wel alles aan gedaan om het te voorkomen en de schade te beperken!